Ammatilliset erityisoppilaitokset

Suomessa on seitsemän ammatillista erityisoppilaitosta, joista yksi on ruotsinkielinen. Oppilaitokset on tarkoitettu opiskelijoille, jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsevat erityistä tukea. Ammatilliset erityisoppilaitokset muodostavat monenkeskisen kumppanuusverkoston, jolla on oma tehtävänsä sekä ammatillisen koulutuksen kentässä että laajemmin koko yhteiskunnassa.

Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa järjestetään ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutustarjontaan kuuluu olennaisena osana myös ammatilliseen perustutkintoon sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Osa oppilaitoksista tarjoaa myös ammatillista aikuiskoulutusta sekä maahanmuuttajien valmistavaa koulutusta.

Kunkin oppilaitoksen koulutustarjonnan löydät koulutustarjontataulukosta sekä oppilaitosten omilta www-sivuilta.

Aitoon koulutuskeskus

Aitoon koulutuskeskus on ammatillinen erityisoppilaitos Pirkanmaalla. Se järjestää ammatillista peruskoulutusta sekä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta. Oppilaitos on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Päätoimipaikka sijaitsee Pälkäneellä, ja se on sisäoppilaitos. Ylöjärvellä ja Tampereella toimivat sivutoimipisteet. Opiskelijoita on vuosittain noin 95. Toimintamme lähtökohtana ovat opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja mahdollisuudet.

Ammattiopisto Luovi

Ammattiopisto Luovi on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen erityisoppilaitos, joka toimii yli 20 paikkakunnalla kautta Suomen. Luovissa opiskelee vuosittain 1470 ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaa valmentavassa koulutuksessa ja perustutkintokoulutuksessa. Lisäksi noin 1000 opiskelijaa osallistuu aikuiskoulutuksen koulutuksiin. Luovi on osa Hengitysliittoa.

Bovallius-ammattiopisto

Bovallius-ammattiopisto on S. ja A. Bovalliuksen säätiön ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos, joka järjestää valmentavaa koulutusta, ammatillista perustutkintokoulutusta, ammatillista lisäkoulutusta ja oppisopimuskoulutusta. Oppilaitos toimii Jyväskylässä, Pieksämäellä ja Turussa sekä useilla muilla paikkakunnilla. Bovallius-ammattiopistossa opiskelee vuosittain noin 530 opiskelijaa.

Validia Ammattiopisto

Validia Ammattiopisto (entinen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus) on Invalidiliitto ry:n ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos, joka järjestää ammatillista peruskoulutusta sekä valmentavaa ja kuntouttavaa opetusta ja ohjausta. Koulutamme nuoria ja aikuisia, joilla on erityisen tuen tarve. Koulutuskeskuksessa opiskelee vuosittain noin 590 opiskelijaa. Koulutusta järjestämme Järvenpäässä, Kotkassa ja Tampereella.

Keskuspuiston ammattiopisto

Keskuspuiston ammattiopisto on ORTON Invalidisäätiön ylläpitämä ammatillinen erityisoppilaitos ja erityisopetuksen kehittämiskeskus. Opistolla on Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi 14 toimipaikkaa pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla. Opiskelijoita on vuosittain noin 1150.

Kiipulan ammattiopisto

Kiipulan ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos ja ammatillisen erityisopetuksen kehittämiskeskus. Oppilaitos on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Koulutuksen tavoitteena on hyvä elämä ja työ. Kiipulan päätoimipaikka sijaitsee Janakkalassa Turengissa. Muita koulutuspaikkakuntia ovat Hämeenlinna, Forssa, Lahti, Kouvola, Tampere, Vantaa ja Espoo. Kiipulan ammattiopistossa on noin 600 opiskelijaa.

Optima

Optima on ainoa ruotsinkielinen erityisoppilaitos, joka tarjoaa ammatillista erityisopetusta sekä valmentavaa ja kuntouttavaa koulutusta. Optima vastaa suomenruotsalaisesta toisen asteen ammatillisesta erityisopetuksesta ja järjestää tätä koulutusta 12 toimipaikassa.

Ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkosto AMEO

Ammatilliset erityisoppilaitokset muodostavat monenkeskisen kumppanuusverkoston, jolla on oma tehtävänsä sekä ammatillisen koulutuksen kentässä että laajemmin koko yhteiskunnassa.

Oppilaitosten asiakkuudet ja sidosryhmät ulottuvat yksilötasolta aina yhteiskunnan järjestelmätasolle saakka ja pitävät sisällään myös kansainvälisen ulottuvuuden.Oppilaitokset vaikuttavat verkostona koulutusjärjestelmään ja työelämän toimijoihin siten, että koko ikäluokalle tarjoutuu mahdollisuus saavutettaviin yksilöllisiin polkuihin ja elinikäisen oppimiseen.

Ammatillisten erityisoppilaitosten yhteistyöllä on vuosikymmeniä pitkät perinteet. Vuoden 2009 alussa toteutuneet hallinnolliset yhdistymiset lisäsivät yhteistyötä entisestään, kun erityisen koulutustehtävän saaneiden oppilaitosten määrä tiivistyi seitsemään. Samalla syntyi tarve yhteisen strategian tekemiselle. Vuonna 2010 solmittu kumppanuussopimus antoi hyvän pohjan yhteisen tahtotilan tarkemmalle määrittämiselle. Kumppanuusverkoston yhteinen strategia vuosille 2012-2017 laadittiin syksyllä 2012.

Tulosta tämä sivu
Aitoon koulutuskeskusAmmattiopisto LuoviBovallius ammattiopistoJärvenpään koulutuskeskusKeskuspuiston ammattiopistoKiipulan ammattiopistoOptima